aleatory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aleatory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aleatory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aleatory.

Từ điển Anh Việt

 • aleatory

  /'eiliətəri/

  * tính từ

  may rủi, không chắc, bấp bênh

 • aleatory

  ngẫu nhiên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aleatory

  * kỹ thuật

  ngẫu nhiên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aleatory

  dependent on chance

  the aleatory element in life