aleatory variable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aleatory variable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aleatory variable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aleatory variable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aleatory variable

  * kinh tế

  lượng biến đổi ngẫu nhiên

  lượng biến đổi phức tạp

  * kỹ thuật

  biến ngẫu nhiên