albumen adhesive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albumen adhesive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albumen adhesive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albumen adhesive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • albumen adhesive

    * kinh tế

    keo anbumin