albumenize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albumenize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albumenize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albumenize.

Từ điển Anh Việt

  • albumenize

    /æl'bju:mənaiz/

    * ngoại động từ

    phết một lớp anbumin (giấy ảnh)

    albumenized paper: giấy abumin