albania nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albania nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albania giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albania.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • albania

    * kinh tế

    An-ba-ni (tên nước, thủ đô : Tirana)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • albania

    a republic in southeastern Europe on the Adriatic coast of the Balkan Peninsula

    Synonyms: Republic of Albania