aiming nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aiming nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aiming giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aiming.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aiming

  * kỹ thuật

  sự định hướng

  sự ngắm

  ô tô:

  sự cân đèn đầu

  xây dựng:

  sự hướng vào