aiming circle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aiming circle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aiming circle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aiming circle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aiming circle

  * kỹ thuật

  quỹ đạo có mục tiêu

  vòng ngắm

  xây dựng:

  dung cụ đo góc

  toán & tin:

  vòng tròn đích

  vòng tròn mục tiêu