agm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agm.

Từ điển Anh Việt

  • agm

    * (viết tắt)

    hội nghị toàn thể hàng năm (Annual general meeting)