agha nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agha nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agha giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agha.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agha

    Similar:

    aga: title for a civil or military leader (especially in Turkey)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).