aghast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aghast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aghast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aghast.

Từ điển Anh Việt

  • aghast

    /ə'gɑ:st/

    * tính từ

    kinh ngạc; kinh hãi; kinh hoàng; thất kinh

Từ điển Anh Anh - Wordnet