agal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agal.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agal

    a cord (usually of goat's hair) that Arabs (especially Bedouins) wind around their heads to hold down the kaffiyeh

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).