aeonium haworthii nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeonium haworthii nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeonium haworthii giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeonium haworthii.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aeonium haworthii

    Similar:

    pinwheel: perennial subshrub of Tenerife having leaves in rosettes resembling pinwheels

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).