aegates isles nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aegates isles nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aegates isles giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aegates isles.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aegates isles

    islands west of Sicily (now known as the Egadi Islands) where the Romans won a naval victory over the Carthaginians that ended the first Punic War in 241 BC

    Synonyms: Aegadean Isles

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).