aegadean isles nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aegadean isles nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aegadean isles giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aegadean isles.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aegadean isles

    Similar:

    egadi islands: a group of islands off the west coast of Sicily in the Mediterranean

    Synonyms: Aegadean Islands, Isole Egadi, Aegates

    aegates isles: islands west of Sicily (now known as the Egadi Islands) where the Romans won a naval victory over the Carthaginians that ended the first Punic War in 241 BC

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).