aec nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aec nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aec giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aec.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aec

    Similar:

    atomic energy commission: a former executive agency (from 1946 to 1974) that was responsible for research into atomic energy and its peacetime uses in the United States

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).