adpcm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adpcm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adpcm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adpcm.

Từ điển Anh Việt

  • adpcm

    Trong đa phương tiện, đây là một phương pháp nén tín hiệu xoay chiều theo kỹ thuật số, trong đó sự khác nhau giữa các mẫu lấy liên tiếp được mã hoá khác với các giá trị thực của chúng