adolf windaus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adolf windaus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adolf windaus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adolf windaus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adolf windaus

    Similar:

    windaus: German chemist who studied steroids and cholesterol and discovered histamine (1876-1959)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).