adolf eichmann nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adolf eichmann nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adolf eichmann giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adolf eichmann.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adolf eichmann

    Similar:

    eichmann: Austrian who became the Nazi official who administered the concentration camps where millions of Jews were murdered during World War II (1906-1962)

    Synonyms: Karl Adolf Eichmann

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).