administrator in a bankruptive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administrator in a bankruptive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administrator in a bankruptive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administrator in a bankruptive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • administrator in a bankruptive

    * kinh tế

    người quản lý tài sản phá sản