adjuster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjuster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjuster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjuster.

Từ điển Anh Việt

  • adjuster

    /ə'dʤʌstə/

    * danh từ

    máy điều chỉnh

    thợ lắp máy, thợ lắp ráp

Từ điển Anh Anh - Wordnet