adapter control block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adapter control block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adapter control block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adapter control block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adapter control block

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    khối điều khiển bộ điều hợp