acinos nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acinos nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acinos giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acinos.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acinos

    plants closely allied to the genera Satureja and Calamintha

    Synonyms: genus Acinos

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).