accepted risk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accepted risk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accepted risk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accepted risk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accepted risk

    * kỹ thuật

    nguy cơ được chấp nhận