abrase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abrase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abrase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abrase.

Từ điển Anh Việt

  • abrase

    * ngoại động từ

    cắt mất

Từ điển Anh Anh - Wordnet