abkhazia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abkhazia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abkhazia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abkhazia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abkhazia

    Similar:

    abkhaz: an autonomous province of Georgia on the Black Sea; a strong independence movement has resulted in much instability

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).