abducens nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abducens nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abducens giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abducens.

Từ điển Anh Việt

  • abducens

    * danh từ

    dây thần kinh não VI ra ngoài

Từ điển Anh Anh - Wordnet