tuyển binh trong Tiếng Anh là gì?

tuyển binh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyển binh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuyển binh

    xem tuyển quân