truyện cười trong Tiếng Anh là gì?

truyện cười trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ truyện cười sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • truyện cười

    funny story

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • truyện cười

    funny story, humorous story