trăng trói trong Tiếng Anh là gì?

trăng trói trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trăng trói sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trăng trói

    * dtừ

    như trăng cùm