trăng tròn trong Tiếng Anh là gì?

trăng tròn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trăng tròn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trăng tròn

    * dtừ

    full-moon

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trăng tròn

    full moon