trùng tiền trong Tiếng Anh là gì?

trùng tiền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trùng tiền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trùng tiền

    * dtừ

    nummulite