trôi nhanh trong Tiếng Anh là gì?

trôi nhanh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trôi nhanh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trôi nhanh

    * dtừ

    flight