thiêu tưởng trong Tiếng Anh là gì?

thiêu tưởng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thiêu tưởng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thiêu tưởng

    * dtừ

    ashes (after cremation)