thể cấu tạo trong Tiếng Anh là gì?

thể cấu tạo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thể cấu tạo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thể cấu tạo

    * dtừ

    conformation