thùng thùng trong Tiếng Anh là gì?

thùng thùng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thùng thùng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thùng thùng

    * dtừ

    roll of the drum

    thùng thùng trống đánh ngũ liên drum-beat (to gove alarm of fire etc)