tỏ rõ ra trong Tiếng Anh là gì?

tỏ rõ ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tỏ rõ ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tỏ rõ ra

    * nđtừ

    develop