tơ tưởng trong Tiếng Anh là gì?

tơ tưởng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tơ tưởng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tơ tưởng

  * đtừ

  to long; to day-dream

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tơ tưởng

  * verb

  to long to day-dream

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tơ tưởng

  to long to day-dream