túm lông trong Tiếng Anh là gì?

túm lông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ túm lông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • túm lông

    * dtừ

    tag