té nước lên trong Tiếng Anh là gì?

té nước lên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ té nước lên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • té nước lên

    * ngđtừ

    douse