niệm trong Tiếng Anh là gì?

niệm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ niệm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • niệm

    pray under one's breath (in a whisper), mutter, numble, chant (prayer), pray (for), offer prayers (for)(tụng niệm)

    tụng kinh niệm phật to chant prayers and pray under one's breath to buddha

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • niệm

    Pray under one's breath (in a whisper)

    Tụng kinh niệm Phật: To chant prayers and pray under one's breath to Buddha