nhọn trong Tiếng Anh là gì?

nhọn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhọn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhọn

  * ttừ

  sharp; pointed; acute

  cằm nhọn pointed chin

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhọn

  * adj

  sharp; pointed; acute

  cằm nhọn: pointed chin

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhọn

  sharp, pointed, acute