nhọ nồi trong Tiếng Anh là gì?

nhọ nồi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhọ nồi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhọ nồi

  soot

  vết nhọ nồi fleck of soot; smut

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhọ nồi

  Soot

  Yerba-de-taijo (cây)

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhọ nồi

  soot, yerba-de-taijo