nhại để làm trò trong Tiếng Anh là gì?

nhại để làm trò trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhại để làm trò sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhại để làm trò

    * dtừ

    impersonation

    * ngđtừ

    impersonate