nhũ xỉ trong Tiếng Anh là gì?

nhũ xỉ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhũ xỉ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhũ xỉ

    milk tooth (răng sữa)