nhĩ huyết xuất trong Tiếng Anh là gì?

nhĩ huyết xuất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhĩ huyết xuất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhĩ huyết xuất

    bleeding from the ear, otorrhagia