nhông trong Tiếng Anh là gì?

nhông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhông

  (kỹ thuật) xem pi nhôngcon nhông áo tơi

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhông

  * noun

  agama

  con nhông áo tơi

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhông

  agama