nhàu nát trong Tiếng Anh là gì?

nhàu nát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhàu nát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhàu nát

    xem nhàu