nhài trong Tiếng Anh là gì?

nhài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhài

  * dtừ

  (bot) jasmine; jessamin(e); (arch) maid servant (con nhài)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhài

  * noun

  (Bot) jasmine; jessamine

  * noun

  maid

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhài

  jasmine; maid