nghểnh trong Tiếng Anh là gì?

nghểnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghểnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nghểnh

    (ít dùng) như nghển

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nghểnh

    (ít dùng) như nghền