nghé trong Tiếng Anh là gì?

nghé trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghé sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nghé

  buffalo calf

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nghé

  Buffalo ['s] calf

  Look at from the corners of one's eyes; glance at (through over)

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nghé

  buffalo calf